Rozwiązania dla Twojego biznesu, które oferujemy są jak najprostsze, oparte na obustronnej wygranej i wychodzącej poza oczekiwania. Zgodnie z naszymi wartościami:
SIMplicity, Integrity, Opportunity

Międzynarodowość i realna współpraca między spółkami w 3 krajach, wymiana doświadczeń, know-how pomiędzy nimi to najważniejszy aspekt, na którym opieramy naszą przewagę konkurencyjną. Prowadząc różne projekty w różnych krajach jesteśmy w stanie szybciej reagować na zmiany na rynku i wdrażać je w działania firmy.

Od samego początku nasza działalność skupiała się na tworzeniu dla swoich partnerów biznesowych efektywnych rozwiązań marketingowych stosowanych w oparciu o nowoczesne technologię. Idea ta jest rozwijana w sposób ciągły międzynarodowym środowisku, gdyż Simio w ciągu 10 lat działalności wyszło poza ramy jednego tylko kraju tworząc 11 oddziałów w Polsce , Słowacji i Czechach , korzystając z bogatego doświadczenia kadry menadżerskiej sprawdzonego na gruntach rynków kilku państw.

Wymiana doświadczeń oraz stały kontakt pomiędzy oddziałami z różnych państw pozwala nam korzystać z wiedzy menadżerów sprawdzonej w różnych realiach oraz obserwować trendy i wyprzedzać zmiany zachodzące na rynku.

Od strony technologicznej jesteśmy całkowicie niezależni od podmiotów zewnętrznych ,gdyż posiadamy własny sztab programistów zebrany w rozwiniętej strukturze IT wspierającej działania we wszystkich krajach gdzie obecna jest marka Simio. W ciągu dziesięciu lat obecności na różnych rynkach rozwinęliśmy nasze rozwiązania informatyczne, które istotnie wpływają na optymalizacje zarządzanymi projektami. Wszystkie systemy na których pracujemy dla naszych partnerów biznesowych są autorskimi rozwiązaniami, rozwijanymi i dostosowywanymi do potrzeb rynku. Dzięki temu wszystkie zmiany proponowane przez naszych partnerów są implementowane od ręki i skutecznie.

Niesztampowe podejście do zarządzania zespołami powoduje, że zatrudnieni w naszej firmie pracownicy czują się istotną częścią biznesu partnera, co przekłada się na efektywność ich działań. Praca w międzynarodowym środowisku pozwala na wymianę doświadczeń nie tylko pokoleniową ale również geograficzną.